LSPP od 1.7.2018 končí, nahradí ju APS

Ambulantná pohotovostná služba (APS) od 1.7.2018 nahradí lekársku službu prvej pomoci (LSPP). Zmena sa dotýka všeobecných lekárov a všeobecných lekárov pre deti a dorast (primárnych pediatrov). Hlavné odborníčky oboch dotknutých špecializácií vysvetľujú, v čom je zmena prínosná.

Definícia ambulantnej pohotovostnej služby

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, definuje ambulantnú pohotovostnú službu (APS) ako zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život, alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií.
APS je poskytovaná poskytovateľom, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „organizátor“) v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny.

Pacient bude ošetrený vždy. Rozhoduje závažnosť jeho stavu.

Podľa nového zákona bude zdravotná starostlivosť o pacienta pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje život, alebo základné životné funkcie, adekvátne zabezpečená cestou APS. Ide o pokračovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti do 22. hodiny. APS je k dispozícii pre také zdravotné stavy, s ktorými pacient bežne navštívi svojho všeobecného lekára aj počas dňa. Takéto nezávažné stavy nepatria ani na centrálny príjem, ani do ústavnej pohotovostnej služby a už vôbec ich riešenie nepatrí do kompetencie záchrannej zdravotnej služby.
Nezávažný stav, ktorý vznikne po riadnych ambulantných hodinách, môže sa vyriešiť aj od 16. do 22. hodiny v APS, zväčša však „vydrží“ do začiatku ordinačných hodín VLDD alebo VLD. Výhodou je, že v čase trvania APS bude otvorená aj lekáreň v blízkosti APS a pacient si bude môcť zadovážiť predpísané a doporučené lieky.

Ak však ide o stav, ktorý je taký závažný, že si vyžaduje zásah záchrannej zdravotnej služby, vyšetrenie, alebo ošetrenie v ústavnej pohotovostnej službe, prípadne následnú hospitalizáciu, do starostlivosti APS nepatrí. Zdravotná starostlivosť o každého jedného pacienta so závažným stavom bude adekvátne zabezpečená cestou rýchlej lekárskej pomoci (RLP), rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) alebo centrálneho príjmu (CP) nemocníc, a to počas celých 24 hodín. V tomto prípade čas trvania APS nie je podstatný, pretože starostlivosť poskytujú iné, už zmienené subjekty. Pacientovi v ich starostlivosti budú lieky podané, alebo poskytnuté priamo v nemocnici, v rámci ošetrenia. Ak bude pacient hospitalizovaný, potrebné lieky dostane počas hospitalizácie.

Zdravotná starostlivosť sa zracionalizuje a zníži sa jej zneužívanie

Chceme zdôrazniť, že touto legislatívnou zmenou v žiadnom prípade nedôjde k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta. Dovolíme si tvrdiť, že zdravotná starostlivosť sa zracionalizuje a nebude dochádzať k jej zneužívaniu. Naopak, odstráni sa riziko ohrozenia zdravotného stavu pacienta, ktoré vyplývalo z doteraz platného systému vykonávania LSPP. Lekári – VLD a VLDD, ktorí vykonávali LSPP, totiž pracovali celý deň pred službou vo svojich ambulanciách, večer nastupovali do LSPP a ráno rovno pokračovali prácou vo svojich ambulanciách. V plnom nasadení boli podstatne viac hodín, ako je bezpečné. Mnohí takto vykonávali služby aj 5-6x mesačne.

Všetkým lekárom, či už pracujúcim v ambulanciách VLDD, VLD alebo nemocniciach, záleží v prvom rade na zdraví pacienta. Na zabezpečenie optimálnej zdravotnej starostlivosti však musí mať každý lekár zabezpečené základné práva. Podľa zákonníka práce k nim patrí aj právo na primeraný oddych. Toto právo sa striktne dodržiava pri všetkých ostatných profesiách – medicínskych i nemedicínskych, ale všeobecným lekárom bolo dlhé roky upierané.

K nedostatkom predchádzajúceho nastavenia patrilo aj neskoré zverejňovanie termínu služieb. Lekári sa ich dozvedali len 14-15 dní vopred. Nemali preto možnosť plánovať svoj pracovný ani osobný čas.

Zmena k 1. júlu 2018

Zákon č. 576/2004 Z.z. je platný a účinný od 1.11.2017. K 30.6.2018 zaniká LSPP a nahrádza ju APS. Všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti a dorast ho rešpektujú v podobe, v akej bol prijatý.
Nový zákon v prvom rade slúži pacientovi. Jeho prvoradým cieľom je zabezpečenie optimálnej zdravotnej starostlivosti podľa závažnosti stavu pacienta. Zároveň napráva podmienky, v akých všeobecní lekári vykonávajú svoje poslanie. Veríme, že obidva zámery posunú zdravotnú starostlivosť na Slovensku o kúsok vpred.

 

MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast
MUDr. Jana Bendová, PhD, hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo

Dňa 18. júna 2018 sa na pôde Ministerstva zdravotníctva konala tlačová konferencia na tému Ambulantnej pohotovostnej služby za účasti pani ministerky Doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD.

Vystúpili aj 2 hlavné odborníčky:

MUDr. Elena Prekopová – na zázname z tlačovej konferencie od minúty 8:40

a MUDr. Jana Bendová – na zázname z tlačovej konferencie od minúty 10:00

 

 

2 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Od Tatier k Dunaju…(sa všeobecní lekári spájajú) | Jana Bendováreply
26. júna 2018 at 20:57

[…] LSPP od 1.7.2018 končí, nahradí ju APS 7. júna 2018 […]

Igorreply
11. júna 2018 at 18:08

pozdravujem :-))

Leave a reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.