Svetová konferencia v Soule skĺbila tradície s modernou

Južná Kórea sa stala miestom konania 22. svetovej konferencie všeobecných a rodinných lekárov WONCA. V Soule sa 17.-21.októbra 2018 zišlo 2 200 účastníkov z celého sveta.

Zasadnutie svetovej rady bolo výnimočným zážitkom

Konferencii predchádzalo zasadnutie Svetovej rady, ktorého sa zúčastnila národná reprezentantka Slovenska MUDr. Michaela Macháčová, spolu s hlavnou odborníčkou pre všeobecné lekárstvo MUDr. Janou Bendovou, PhD. Stretnúť kolegov lekárov, reprezentantov 130 krajín sveta bolo výnimočným zážitkom

Počas zasadnutia rady sa uskutočnili voľby budúceho prezidenta svetovej WONCA. Prezidentkou sa stala Ass. Prof. Anna Stavdal z Nórska, ktorá v súčasnosti zastáva funkciu európskej prezidentky. Účastníci budúcoročnej európskej WONCA konferencie, ktorá sa bude konať 26.-29. júna 2019 v Bratislave sa už teraz môžu tešiť, pretože Dr. Stavdal prijala naše pozvanie a bude jednou z kľúčových prednášajúcich na našej konferencii.

Od roku 2020 bude prezidentkou WONCA World Ass. Proff. Anna Stavdal z Nórska

Soulská deklarácia o posilňovaní primárnej starostlivosti

Účastníci konferencie prijali Soulskú deklaráciu o posilňovaní primárnej zdravotnej starostlivosti. Práve téma posilňovania primárnej zdravotnej starostlivosti na celom svete bola jednou z nosných tém konferencie. V tomto roku si totiž pripomíname 40. výročie Alma-Atskej deklarácie. Táto deklarácia sa považuje za dôležitý moment v súčasnej histórii primárnej zdravotnej starostlivosti, pretože vyzvala vlády k univerzálnemu pokrytiu zdravotnej starostlivosti prostredníctvom budovania zdravotníckych systémov založených na primárnej zdravotnej starostlivosti. Soulská deklarácia pripomenula svetu dôležitosť rodinných lekárov, ktorí sú schopní poskytovať komplexnú starostlivosť v priebehu celého životného cyklu človeka spôsobom, v ktorom je tento človek v centre starostlivosti. Zdôraznila, že všeobecné/rodinné lekárstvo je nákladovo efektívne, pretože dokáže riešiť vznikajúce potreby starnúcich populácií a tiež riešiť epidémiu neinfekčných ochorení. Všeobecní/rodinní lekári dokážu tiež viesť a usmerňovať ďalších členov tímu primárnej zdravotnej starostlivosti. Na základe dôkazov WONCA zdôrazňuje, že investovaním zdrojov do primárnej zdravotnej starostlivosti sa dosiahne komplexná perzonalizovaná primárna starostlivosť, ktorá dokáže efektívne odpovedať na zdravotné potreby ľudí v každej komunite, na celom svete. Prof. Amanda Howe, prezidentka svetovej WONCA, to komentovala „V krajinách, kde je primárna zdravotná starostlivosť prístupná, cenovo dostupná a kvalitná, to vedie na k znižovaniu nákladov na strane jednej a k zlepšovaniu zdravia na strane druhej. Tieto aspekty je potrebné zohľadniť najmä v súvislosti so starnutím obyvateľstva, čo bude klásť do budúcna čoraz väčšie nároky na finančné zdroje vynakladané na zdravotníctvo“.

Zdravotníctvo v Južnej Kórei musí čeliť rýchlemu starnutiu obyvateľstva

Práve Južná Kórea čelí rýchlemu starnutiu populácie a rastúcim nárokom na zdravotnú starostlivosť investovaním do primárnej zdravotnej starostlivosti. Budúci rodinní lekári sa vzdelávajú na niekoľkých univerzitách a do praxe ich každý rok príde vyše 300 (pri počte obyvateľov 51,5 milióna). Južná Kórea však okrem zvyšovania ich počtu (aktuálne tvoria 8% všetkých lekárov) posilňuje aj ich kompetencie.

Svetová konferencia – minulosť a budúcnosť v jednom

Konferencia bola presne taká, akou je Južná Kórea samotná – bolo to jedinečné skĺbenie histórie a tradícií s moderným svetom. Tak ako si v Soule spolunažívajú pagody vedľa mrakodrapov, tak sa v prezentáciách striedali témy dotýkajúce sa histórie (napríklad workshop bangladéšskeho profesora Kanu Bala o Hippokratovom odkaze modernému rodinnému lekárovi) s prezentáciami o umelej inteligencii či o elektronickom zdravotníctve. Južná Kórea je totiž nielen lídrom vo vývoji inteligentných technológií ale hrdí sa aj tým, že patrí k svetovým lídrom elektronického zdravotníctva.

Profesor Kanu Bala z Bangladéša a jeho workshop Hippokratov odkaz modernému lekárovi

Delegáti konferencie si mali možnosť vypočuť slávnych prednášajúcich, vrátane predstaviteľov WHO, lídrov všetkých regiónov, pracovať v pracovných skupinách ako aj špeciálnych záujmových skupinách.

Prestávky

A kto mal chuť, mohol si cez prestávku zacvičiť. Jasné, že som to musela využiť 🙂

Výmena prezidentov

Odchádzajúca svetová prezidentka Prof. Amanda Howe z Veľkej Británie odovzdala počas slávnostného ceremoniálu „žezlo“ Dr. Donaldovi Li z Hong Kongu, ktorý bude prezidentom nasledujúce 2 roky a v roku 2020 ho vystrieda novozvolená prezidentka Anna Stavdal.

Svetová prezidentka WONCA Prof. Amanda Howe odovzdáva funkciu Dr. Donaldovi Li

Propagácia Slovenska

Počas celej konferencie slovenskí delegáti propagovali konferenciu v Bratislave nielen v našom stánku, ale v osobných rozhovoroch s kolegami. MUDr. Macháčová mala počas záverečného ceremoniálu prezentáciu, prostredníctvom ktorej pozvala všetkých do Bratislavy na našu konferenciu.

Slovensko navyše reprezentovali 3 originálne vedecké práce vo forme posterov hlavných autorov MUDr. Blahová, MUDr. Dostálová a MUDr. Bendová a ich spoluautorov.

MUDr. Macháčová počas záverečného ceremoniálu pozvala lekárov do Bratislavy ma európsku WONCA konferenciu 2019

Dovidenia Južná Kórea :-*

 

Share your thoughts

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.